Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

Stránka

Kalendář akcí 2009


Jaké zajímavé akce se chystají na Rakovnicku v roce 2009? To se dozvíte z Kalendáře akcí 2009, jehož elektronická podoba je vám k dispozici už nyní. Tištěná verze kalendáře se v těchto dnech dokončuje.

Kalendář akcí 2009 (PDF)


17. 12. 2008

Rakovnicko na setkání Nadace Partnerství


Nadace Partnerství si vyžádala účast Rakovnicka na setkání dárců a příjemců grantů programu Greenways Nadace Partnerství. Setkání se uskuteční 26. 11. 2008 v Praze a Rakovnicko na něm bude prezentovat svoje realizované i plánované aktivity na Greenway Berounka - Střela. Nejenom Nadace Partnerství, ale řada dalších subjektů i veřejnosti si všimla pozoruhodného projektu, který představuje to nejlepší z cykloturistiky v Česku. Díky zapojení do programu Greenways Nadace Partnerství jsme z grantů nadace získali na rozvoj cykloturistiky téměr dvěstětisíc korun.

 

Radek Dvořák, koordinátor Greenway Berounka - Střela


8. 11. 2008

Novinky z Greenway Berounka - Střela


Pro příznivce cykloturistiky máme z Greenway Berounka - Střela dokonce tři příznivé zprávy. Svazek měst a obcí Rakovnicka ještě před koncem roku stihnul opravit rozbitý úsek mezi před Pustověty. Téměř půl kilometru nového asfaltového povrchu si cyklisté mohou vyzkoušet už teď. A mohu prozradit, že se projektově začne pracovat i na zbývajícím úseku mezi Ryšínem a mostkem před Pustověty. Tento úsek bude podstatně finančně náročnější a bude součástí velkého Cykloprojektu, který Svazek měst a obcí Rakovnicka bude připravovat do Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Intenzivně se pracuje i na druhé straně Greenway Berounka - Střela. Již bylo vydáno stavební povolení na zbrusu nový úsek od Krtského rybníka (Svitáku) k rybníku Kofiler. I tento úsek bude součástí našeho Cykloprojektu.

A do třetice. Z dotace Středočeského kraje na projekty cyklotras a cyklostezek budou připraveny projekty na nové úseky v Jesenici u Velkého rybníka, mezi Kněževsí a Chrášťany, z Rakovníka do Kněževsi (lesní úsek podél silnice II/227) a dojde také na studii cyklostezky od zdravotního střediska v Křivoklátě k mostu v Roztokách. Svazek města  obcí Rakovnicka bude spolupracovat na nové cyklotrase z Rakovníka do Olešné s propojením na cyklostezku do Kněževsi. Tento projekt bude připravovat Město Rakovník. Na získání dotace má velký podíl paní Eva Janotová, starostka z Kněževsi a zástupce Rakovnicka v komisi pro cestovní ruch Středočeského kraje.

Radek Dvořák, koordinátor Greenway Berounka - Střela

Nově opravený úsek Greenway Berounka - Střela u Pustovět


8. 11. 2008

Středočeský kraj v Plzni


Středočeský kraj se zařadil mezi největší vystavovatele na čtvrtém ročníku veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni. Prezentaci Středočeského kraje a turistických oblastí Posázaví, Polabí, Kutná Hora a Rakovnicko na veletrhu zajistila organizačně a personálně ve spolupráci se Středočeskou turistickou a informační službou a. s. obecně prospěšná společnost Rakovnicko.

 
Letošní ročník byl prozatím největší co do počtu vystavovatelů, ale také z hlediska návštěvnosti. Pořadatel veletrhu Plzeňský kraj bude počet návštěvníků teprve sčítat, ale u jednotlivých pultů Středočeského kraje bylo po všechny dny poměrně rušno. Z pultů kvapem ubývalo nových krajských tematických brožur a velký zájem byl rovněž o trhací mapy s nejznámnějšími turistickými cíli v kraji. Zájemce o turistiku ve Středočeském kraji nejvíce zajímaly památky (Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, hrady Křivoklát, Karlštejn, Kokořín), tipy na výlety, cykloturistika, záhadná a tajemná místa. Z nich pak nejvíce zaujal bývalý větrný mlýn Příčovy, který je zvěčněn na titulní straně jedné z nových tematických brožurek.
 
Expozice Středočeského kraje přilákala také kolegy vystavovatele z českých turistických destinací. Jednak kvůli inspiraci s ohledem na premiéru tematické brožurky v Plzni a rovněž se mohli seznámit s úspěšnými turistickými atlasy Středočeského kraje. Dalším důvodem návštěvy stánku Středočeského kraje byl zájem  dozvědět se více o fungování naší nové krajské turistické agentury. Z diskuse bylo zřejmé, že se o téma koordinace cestovního ruchu v turistických regionech zajímají a sledují informace o Středočeské turistické a informační službě a. s. z internetových stran a tisku. Drtivá většina ze zástupců turistických destinací považuje založení akciové společnosti za progresivní a vzorový projekt i pro své turistické regiony a oblasti.
 
Veletrh cestovního ruchu ITEP Plzeň 2008 se stal první z větších akcí, která se uskutečnila v rámci společné koordinace činností Středočeského kraje, Středočeské turistické a informační služby, Průvodcovské služby Kutná Hora s. r. o., Zlatý pruh Polabí o. p. s., Posázaví o. p. s. a Rakovnicko o. p. s. v oblasti cestovního ruchu. Výsledkem takovéto spolupráce je v tomto případě efektivní využití kapacit kooperujících subjektů, snížení nákladů na prezentaci a také úspora času pracovníků turistických destinací.
 
Radomír Dvořák, ředitel Rakovnicko o. p. s.

25. 10. 2008

Je to cesta, žádný tunel


 

Založení Středočeské turistické a informační služby – „turistické agentury“ Středočeského kraje bylo správným rozhodnutím. Promyšleným, protože k němu došlo po důkladných úvahách. A také společným, protože se na něm vedle Středočeského kraje podíleli jako partneři města, místní akční skupiny a svazky obcí v kraji, podpořené navíc podnikateli v cestovním ruchu a provozovateli turistických cílů. Nechali jsme se přitom rozhodování všichni společně i s představiteli kraje inspirovat typově podobnými zahraničními destinacemi i různými formami organizací cestovního ruchu v českých regionech. Samotné založení se zájmem přivítala i agentura Czech Tourism. Reagovala na něj dokonce přistoupením na nabídku k přípravě společného a pro Česko zároveň pilotního projektu sdíleného turistického informačního systému, který výrazně zlepší a zjednoduší prezentaci aktivit, nabízejících Středočeský kraj jako turisticky atraktivní a rozmanitou destinaci. Pod hlavičkou naší turistické agentury jsme si v tomto kraji začali postupně a společně vyšlapávat cestu správným směrem. Tu cestu nevedeme do žádného tunelu. Jsem o tom přesvědčen a dám za to ruku do ohně.
 
Radomír Dvořák, ředitel Rakovnicko o. p. s.

22. 10. 2008

Už máte lístky na večer rakovnických osobností?


Už v úterý 28. října se v Tylově divadle v Rakovníku uskuteční slavnostní večer Rakovnické osobnosti napříč staletími, při neměž budou vyhlášeny výsledky ankety o nejvýznamnější osobnost v historii Rakovníka. Kdo ze sedmdesáti nominovaných osobností zvítězí? To se dozvíte v závěru mimořádného programu, který bude uvádět herec Jan Čenský. Během večera se dozvíte nejen mnoho zajímavostí o významných osobnostech města (a to nejen z průvodního slova Jana Čenského, ale také z výjevů ze života těchto osobnost - už nyní vám můžeme prozradit, že na pódiu Tylova divadla se setkáte s pokrokovým starostou města Josefem Čermákem, nezištným donátorem rakovnické reálky Leopoldem Chlumčanským, spisovatelem Zikmundem Wintrem, hercem Zdeňkem Štěpánkem nebo historikem Janem Rennerem - v podání herců DS Tyl), ale těšit se můžete také na vystoupení houslistky Moniky Růžkové, pěveckých sborů Magistrae Raconenses a Pavouček nebo tančících Lentilek. Pro každého návštěvníka je připravena i pamětní mince. Večera se zúčastní i na čtyři desítky potomků a dalších příbuzných slavných osobností města. Vstupenky na slavnostní večer můžete zakoupit v předprodeji v pokladně Kulturního centra v Rakovníku.

Pozvánka na večer Rakovnické osobnosti napříč staletími


21. 10. 2008

Rakovnická farní zahrada se otevírá veřejnosti


V rámci oslav Dne stromů se v úterý 21. října uskutečnila v Rakovníku první veřejná prohlídka terasovité farní zahrady v historickém centru města. Veřejnost tak vůbec poprvé měla možnost dopřát si neznámý pohled na nejzachovalejší a nejsouvislejší úsek středověkých hradeb města a na neznámé panorama kostela sv. Bartoloměje, sousední středověké zvonice a Mayerova domu. Město ve spolupráci s památkáři a římskokatolickou farností plánuje celkovou revitalizaci zahrady, která se bude týkat nejen úpravy zeleně, ale také odstranění nevhodných užitkových staveb, které dnes brání při výhledu ze zahrady na přední památky města. Další možnost prohlédnou si farní zahradu bude při jarním Dni Země. S volným zpřístupněním zahrady se do budoucna zatím nepočítá, možnost navštívit ji by však veřejnost měla mít alespoň několikrát do roka.

Farní zahrada

Nynější výhled z farní zahrady na kostel sv. Bartoloměje, středověkou zvonici
a Mayerův dům. Po dokončení úprav farní zahrady se odtud otevře obyvatelům
i návštěvníkům města jeden z nejpůsobivějších výhledů na hlavní místní památky.

Farní zahrada

Terasovitou farní zahradu lemuje nejazachovalejší a nejsouvislejší úsek
středověkých městských hradeb s působivým ostěním někdejšího průchodu hradbou.

Farní zahrada

Součástí programu ve farní zahradě bylo i sázení 30 růží. Ruku k dílu přiložil
i starosta města Zdeněk Nejdl (vpravo).


21. 10. 2008

Toulavá kamera na Jesenicku


Štáb pořadu České televize Toulavá kamera zavítal na pozvání Svazku měst a obcí Rakovnicka a Rakovnicko o. p. s. na Jesenicko. Během půldenního putování navštívil přírodní památku Krtské skály (opuštěné žulové lomy) a Čertův kámen u Krt, rybníky Sviták a Velký u Jesenice, Viklan u Jesenice, lovecký zámek Svatý Hubert a kámen svatého Huberta, Soseň a Boží kámen u Sosně a cyklistickou greenway (zelenou stezku Berounka-Střela). Místní zajímavosti přiblíží divákům Saša Krško, známý především jako pořadatel jesenického Festiválku přírodních sportů a cestování, Radek Dvořák z Rakovnicko o. p. s. a Roman Hartl ze Svazku měst a obcí Rakovnicka. Toulavá kamera o Jesenicku by se na obrazovkách České televize mohla objevit už koncem listopadu.

Stránky pořadu Toulavá kamera


Toulavá kamera na Jesenicku

Radek Dvořák z Rakovnicko o. p. s. ukazuje
na mapě Rakovnicka trasu greenway Berounka-Střela.

Toulavá kamera na Jesenicku

V Toulavé kameře se objeví i kámen sv. Huberta.


20. 10. 2008

Večer věnovaný osobnostem města Rakovníka


Kdo je nejvýznamnější osobností v historii města Rakovníka? O tom rozhodli účastníci ankety, kterou vyhlásila Městská knihovna v Rakovníku. Výsledky hlasování budou zveřejněny na slavnostním večeru Rakovnické osobnosti napříč staletími, který se uskuteční 28. října v Tylově divadle v Rakovníku. Ve výjimečném programu, který bude uvádět Jan Čenský, vystoupí Musica Historica, Capriccio, Akordeonový sextet, sbor Pavouček, taneční soubor Lentilky, houslistka Monika Růžková, sbor Magistrae Raconenses a herci DS Tyl Rakovník. Lístky na slavnostní večer můžete zakoupit v předprodeji v pokladně kulturního centra.

Pozvánka na slavnostní večer Rakovnické osobnosti napříč stoletími


15. 10. 2008

Přednáška Vladislava Razíma o historii a památkách Rakovníka


Zajímavou přednášku chystá na úterý 4. listopadu Městská knihovna v Rakovníku, a to o středověkém Rakovníku a vývoji a památkách města. Přednášet bude PhDr. Vladislav Razím z Národního památkového ústavu. Přednáška z cyklu "Poznejte Rakovník a jeho okolí" se uskuteční v prostorách dětského oddělení knihovny na Husově náměstí, začátek je v 17 hodin. Vladislav Razím je znám mimo jiné jako autor úspěšné publikace Vzpomínky na starý Rakovník a průvodce historií a památkami města.

Pozvánka na přednášku


15. 10. 2008

Stránka