Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

Stránka

Pozvánka na jednání 31. sněmu SMOR

Pozvánka na jednání 31. sněmu SMORPozvánka na jednání 31. sněmu SMOR

29. 4. 2015 Zobrazit více

Inspirujte se z meziobecní spolupráce - brožura

Inspirujte se z meziobecní spolupráce - brožuraVyšla brožura o meziobecní spolupráci, máme v ní také příspěvek

26. 2. 2015 Zobrazit více

Seznamte se s celou pracovní verzí analyticko-strategického dokumentu ORP Rakovník

Seznamte se s celou pracovní verzí analyticko-strategického dokumentu ORP RakovníkVýstupy projektu na podporu meziobecní spolupráce!

30. 1. 2015 Zobrazit více

Nově vložená verze Strategie území správního obvodu ORP Rakovník

Nově vložená verze Strategie území správního obvodu ORP RakovníkNová podoba analytické části Strategie území správního obvodu ORP Rakovník v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a vodovodů a kanalizací je vložena na webové stránky pod záložkou Meziobecní spolupráce/Strategie území Rakovnicka. Návrhová část je v současné době oponována Svazem měst a obcí ČR a do konce března by měla mít schválenou podobu. Poté zde bude rovněž ke stažení.

6. 1. 2015

Představitelé dvou největších svazků se domluvili na přípravě podkladů pro sloučení


Dne 15. 12. 2014  proběhla jednání nejvyšších orgánů dvou nejpočetnějších svazků na území ORP Rakovník.

Schůze Sněmu Svazku měst a obcí Rakovnicka a Valné hromady Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti probíhaly bezprostředně po sobě v odpoledních hodinách v prostorách hlavního sálu Kulturního centra Rakovník.

Na programu jednání byl mimo jiné návrh na vytvoření multifunkčního dobrovolného sdružení obcí pro „celé“ správní území ORP Rakovník (okres). Tento návrh byl iniciován manažerkou meziobecní spolupráce a vzešel z vlastní analýzy a analýzy právního oddělení Svazu měst a obcí ČR. Transformace svazků na multifunkční servisní organizaci pro celé správní území je jedním z možných východisek Projektu na podporu meziobecní spolupráce s pracovním názvem „Obce sobě“, do něhož se v listopadu 2013 Svazek měst a obcí Rakovnicka zapojil. Nositelem projektu, do kterého je zapojeno více jak 180 ORP z celého Česka, je Svaz měst a obcí ČR.

 Více o projektu www.obcesobe.cz nebo svazek-mest-a-obci-rakovnicka/meziobecni-spoluprace/

Návrh reflektuje doporučení právního týmu Svazu měst a obcí ČR a aplikuje možnost vytvoření servisní organizace pro celé území s jednotnou platformou a to prostřednictvím sloučení dvou nejpočetnějších svazků, tedy SMOR a SPDO, pod jednu organizaci. Tímto by vznikla nejširší platforma pro spolupráci v regionu (mimo 2 obce).

Návrh byl předjednán statutárními orgány obou svazků a také některými zástupci obcí a měst. Během jednání manažerka pouze dovysvětlila některé detaily návrhu a spolu se zástupci se SMO ČR a právního týmu zodpověděla dotazy zástupců obcí.

Výsledkem obou jednání bylo přijetí následujícího usnesení:

Sněm SMOR i Valná hromada SPDO….

..schvaluje záměr sloučení Svazku měst a obcí Rakovnicka a Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti takovým způsobem, že Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti zanikne a veškerá jeho práva a povinnosti přejdou na Svazek měst a obcí Rakovnicka, a to k rozhodnému dni stanovenému nejvyššími orgány jednotlivých dobrovolných svazků. Členskou základnu Svazku měst a obcí Rakovnicka budou tvořit všechny členské obce Svazku měst a obcí Rakovnicka a Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti. Po sloučení těchto svazků přijme nejvyšší orgán Svazku měst a obcí Rakovnicka příslušnou změnu stanov svazku.

Záměr byl tedy přijat oběma orgány kvalifikovanou většinou (více jak 2/3, cca 70%) přítomných obcí, ostatní obce se zdržely hlasování a v jednom případě pouze u Sněmu SMOR byla zástupkyně jedné z obcí proti.

Manažerka meziobecní spolupráce Linda Polcarová poděkovala za účast na hlasování, za vyjádřený souhlas s návrhem i za vznesené připomínky. Spolu s motivujícími zástupci obcí bude nyní v rámci projektu pracovat na jednotlivých úkonech vyplývajících z usnesení. Dále budou vedena osobní jednání se zástupci obcí a připravovány další podklady a dokumenty potřebné k dokončení tohoto kroku.


Členské obce setkání foto2

foto zasedání


5. 1. 2015 Zobrazit méně

Pořádáme seminář o Montessori pedagogice nejen pro učitele

Pořádáme seminář o Montessori pedagogice nejen pro učiteleVzdělávání prostřednictvím Montessori pedagogiky v běžném školství

18. 11. 2014 Zobrazit více

Zástupci Svazku pro zajištění dopravní obslužnosti se rozhodli podpořit návrh na spojení se Svazkem měst a obcí Rakovnicka

Zástupci Svazku pro zajištění dopravní obslužnosti se rozhodli podpořit návrh na spojení se Svazkem měst a obcí RakovnickaVe středu 24. 9. proběhlo v Rakovníku jednání Předsednictva Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti se zástupci Svazku měst a obcí Rakovnicka o návrhu na fúzi obou organizací.

23. 9. 2014 Zobrazit více

FRMOL 2014

FRMOL 2014Den plný zábavy, her, soutěží, tance a muziky pro celou rodinu

2. 9. 2014 Zobrazit více

Česká republika se dohodla s Bruselem na dotačním období 2014-2020

Česká republika se dohodla s Bruselem na dotačním období 2014-2020Po 3 letech bylo ukončeno jednání o podobě dotací pro ČR na období 2014-2020

18. 8. 2014 Zobrazit více

Rakovnický deník píše o projektu meziobecní spolupráce

Rakovnický deník píše o projektu meziobecní spolupráceVydání Rakovnického deníku ze dne 31.7. 2014

1. 8. 2014 Zobrazit více

Stránka