Obsah

Sněm

Hlavní adresa

Husovo náměstí 255
26901 Rakovník

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Nejdl Zdeněk, Ing. Starosta
Čebišová Blanka Místostarosta

Podřízené organizační složky

Rada řídí a kontroluje činnost svazku v období mezi sněmy.Zasedá minimálně čtyřikrát ročně a jedná a usnáší se podle jednacího řádu rady. Ze své činnosti je rada odpovědná sněmu.