Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

Kostel Všech Svatých

Kamenná omítaná stavba je obrácená k severovýchodu. Sestává z lodi o třech polích. Na jihozápadní straně k ní přiléhá jednopatrová čtyřboká věž. Na severovýchodní straně se nachází přesbytář o jednom poli s otupenými rohy a za ním malá sakristie. Loď je dlouhá 15,3 m, široká 7,3 m a vysoká 6,9 m. Kostel je kryt taškovou krytinou s výjimkou věže, jejíž střecha ukončená bání je plechová, stejně jako osmiboký sanktusník. Dovnitř vedou dva vchody. První je pod věží, druhý (do sakristie) v severovýchodní stěně. Raně barokní výprava kostela je chudá. Ústředním motivem hlavnho oltáře je obraz Všech svatých. Raritou je dřevěná 1,75 m vysoká socha sv. Jana Nepomuckého, stojící v kostelní lodi. Tato socha pocházející z konce 16. nebo počátku 17. století, představovala původně mistra Jana Husa. Po rekatolizaci kostela byla v 18. století upravena na podobiznu Jana Nepomuckého. Zvony visí ve věži dva. První je z roku 1609 a ulit byl v dílně akovnického zvonaře Matěje Flemmika, druhý zhotovil Tomáš Jaruš roku 1650. V roce 1995 byly na kostele provedeny opravy klempířských prvků. Jinak je stavba v zanedbaném stavu, jako její okolí.

GPS: 50° 10′ 30.42″N  13° 37′ 11.52″E

zobrazit v mapě

Kategorie

kostely, kaple

Adresa


Svojetín