Obsah

Antonín Trýb
8. 3. 1884, Karlov u Křivoklátu - 3. 9. 1960, Brno

Lékař, zakladatel brněnské dermatovenerologické kliniky, básník, spisovatel, autor románů Císař chudých, Lidé z výprav, Příběhy domu na Čang-Wu, cestopisu Před branami východu, ve kterém popsal své dojmy z cesty k československým legiím na Sibiři, kterou podnikl v letech 1919-1920 jako člen vládní lékařské mise, několika sbírek básní (Loňské listí, Kruh, Až v nás, Sonatiny, Pokorné zrání aj.) a dalších děl krásné literatury a také několika desítek odborných lékařských publikací. V Brně, kde prožil většinu svého života, byla na jeho počest pojmenována ulice (v městské části Brno-střed), působení Antonína Trýba v Brně připomíná i pamětní deska v budově nemocnice U svaté Anny v Pekařské ulici.

V krásné literatuře se Antonín Trýb uvedl sbírkou básní Křivoklát a reminiscence na rodný kraj se objevují i v jeho dalších dílech (např. sbírka „poněkud sentimentálních a hloubavých“ povídek Pohádky stříbrného pramene, román Lidé z výprav, báseň Rodnému kraji), na Křivoklátsko vzpomíná i ve zmíněném sibiřském cestopise Před branami východu („Krajina sibiřská, ubíhající za okny našeho vlaku, je tak známá. Kopce a skaliny na březích Berounky – skoro bys poznával určitá místa – ale je to všechno větší.“). I po létech prožitých v Brně říkal o Křivoklátsku „tam u nás“ a Křivoklátsko stále považoval za svůj domov: „Pořád si myslím, že tam jsou mé kořeny a tak mě to často táhne zpět. Lesy, lesy, řeka, Křivoklát, Leontýn, myslím si, že tam znám každou cestičku, strom, skalní útes nad vodou...,“ řekl v roce 1947. 
 

Antonín Trýb Císař chudých Až v nás Pohádky stříbrného pramene
       
Portrét Antonína Trýba
od Cyrila Boudy.
Obálka osmého vydání
románu Císař chudých.
Titulní strana sbírky
básní Až v nás (1940).
Titulní strana sbírky
pohádek Pohádky
stříbrného pramene.
       
       
Příběhy z domu na Čang-wu Lidé z výprav Hrob rodičů Antonína Trýba  
       
Titulní strana Příběhů
z domu na Čang-wu.
Titulní strana románu
Lidé z výprav.
Hrob rodičů A. Trýba
na hřbitově v Křivoklátě.