Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

Jaroslav Vrchlický
17. 2. 1853, Louny - 9. 9. 1912, Domažlice

Vlastním jménem Emil Frída. Básník, dramatik, spisovatel, překladatel, autor osmi desítek sbírek básní a padesáti divadelních her, mimo jiné básně Za trochu lásky nebo divadelní hry Noc na Karlštejně. V letech 1872-75 byla domovem Jaroslava Vrchlického Čistá u Rakovníka, kde básníkův otec Jan Jakub Frída získal v roce 1872 místo správce nového akciového parního mlýna. Po náhlé smrti básníkova otce v listopadu roku 1874 se Frídovi na jaře následujícího roku z Čisté odstěhovali. V letech 1872-75 studoval Vrchlický v Praze a v Čisté pravidelně pobýval o školních prázdninách. Odpočíval jen málo; učil se, psal, překládal, nebo alespoň spřádal plány do budoucna. V Čisté připravoval k vydání svůj knižní debut – překlad básní Viktora Huga (1874)a také svou první básnickou sbírku Z hlubin (1875), do níž zařadil i několik básní psaných v Čisté. Básní, které vznikly přímo v Čisté anebo jsou inspirovány pobyty v Čisté, napsal Vrchlický více než třicet, například známé Vánoce. Vzpomínky na Čistou uplatnil Vrchlický i ve svém jediném románu Loutky (1908).

Nejvýznamnější památkou na Jaroslava Vrchlického je v Čisté hrob jeho otce Jana Jakuba Frídy na místním hřbitově u kaple svaté Anny. U hrobu svého otce napsal Vrchlický báseň List ze hřbitova (1874), věnoval mu rovněž báseň Po třicíti letech (1903), motiv čisteckého hřbitova a vzpomínek na předčasnou otcovu smrt se objevuje i v dalších jeho básních. Mlýn, kde byl Jan Jakub Frída správcem, je doposud v provozu, Vrchlického pobyty tu připomíná pamětní deska. Domek ve dvoře mlýna, kde rodina správce J. J. Frídy žila, zanikl. Jaroslavu Vrchlickému je věnována i část vlastivědné expozice Muzea Čistecka. Během pobytů v Čisté navštívil Vrchlický řadu míst v okolí, mimo jiné hrady Křivoklát, Krakovec nebo lesy v okolí loveckého letohrádku Svatý Hubert. Vrchlického výlety obvykle nezůstaly bez odezvy v jeho básnické tvorbě, dojmy z návštěvy zmíněných míst zachytil v básních Na Krakovci, Motiv z Křivoklátu a Elegie z Hubertwaldu.
OSO_JVrchlicky_JV OSO_JVrchlicky_Loutky OSO_JVrchlicky_deska OSO_JVrchlicky_kriz
       
Jaroslav Vrchlický
v době, kdy pobýval
v Čisté u Rakovníka.
Obálka ?. vydání
jediného románu
J. Vrchlického Loutky.
Pamětní deska
na budově bývalého
parního mlýna v Čisté.
Původní podoba
náhrobku Vrchlického
otce Jana Jakuba Frídy.
       
       
OSO_JVrchlicky_mlyn OSO_JVrchlicky_nahrobek OSO_JVrchlicky_cista OSO_JVrchlicky_muzeum
       
Mlýn v Čisté v době
pobytu J. Vrchlického.
Vlevo dům správce Frídy.
Dnešní podoba
náhrobku Vrchlického
otce Jana Jakuba Frídy.
Čistá: V letech 1872-5
domov básníka Jaroslava
Vrchlického.
Pohled do části expozice
Muzea Čistecka věnované
osobnostem Čisté.
       
       
Titulní strana sbírky básní Poutí k Eldorádu Titulní strana souboru prvních čtyř sbírek Vrchlického básní Titulní strana básnické sbírky Symfonie  
       
Titulní strana sbírky básní
Poutí k Eldorádu.
Titulní strana souborného
vydání prvních čtyř sbírek
Vrchlického básní (1948).
Titulní strana sbírky básní
Symfonie. Obsahuje
báseň Na Krakovci.