Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

Altán Amálie - dar knížete
Fürstenberka milované ženě

 

Typ: pěší, okružní, délka: cca 4 km, náročnost: lehká
Výchozí místo: Hředle, náves ►mapa

Jaký nejzvláštnější dárek jste dali z lásky? Když počátkem 20. let 19. století přijel křivoklátský kníže Karel Egon II. Fürstenberk na svůj zámek v Krušovicích a podnikl vycházku na blízký, tehdy ještě bezejmenný vrch nad soutokem Hředelského a Krušovického potoka, uchvátila ho vyhlídka, která se tu před ním otevřela, tak mocně, že prý ihned poručil získat vrch do knížecího majetku, jeho svahy upravit, osázet stromy a na místě nejkrásnějšího rozhledu postavit altán ►mapa. Z Krušovic sem kníže poručil upravit pohodlnou pěšinu, vinoucí se vzhůru příkrým svahem jako šňůrka ve něrovačce, po které byl jinak namáhavý výstup velmi příjemný a snadný. Vrch s altánem pak kníže věnoval své ženě Amálii, kněžně Bádenské, jak dodnes připomíná deska v severní stěně altánu: „Své milované ženě, své věrné Amálii, posvěcuje tuto výšinu Karel Egon - 1823“.

Tak se doposud bezejmennému vrchu začalo říkat Amálie a vyhlídkový altán a jeho bílé stěny zářily do kraje jako maják a již z dálky „poutávaly oko pocestného tak mocně, že vábení tomu neodolal a vzhůru k nim putoval.“
 
Dnes bohužel vyhlídku z altánu Amálie znemožňuje vysoký les, o pěkné pohledy do kraje však cestou sem nepřijdete. Vydáte-li se na Amálii po značené turistické trase ze Hředel, naskytne se vám v první polovině cesty krásná podívaná na hřeben Džbánu a především na panorama Hředel.
 
Za prohlídku stojí i samotné Hředle. Na zdejší návsi najdete kromě barokního kostela Všech Svatých, k němuž se váže pověst o lesníkovi, který z věže kostela zastřelil posvěcenou kulí obávaného džbánského draka, i řadu působivých starých domů, zděných z neomítané opuky, dvojici mohutných památných lip nebo několik uměleckých děl z místního sochařského sympozia Džbán. Více o Hředlích, jejich historii a zajímavostech, se pak dozvíte v místním muzeu ►mapa, které se nachází v přízemním domku proti hlavnímu vstupu do kostela. Muzeum má otevřeno 1. a 3. sobotu v měsíci od 8 do 11.30 hodin.


POPIS TRASY

Cesta z návsi ve Hředlích k altánu Amálie vede po červeně značené turistické trase. Návrat stejnou cestou.
 


Text a foto: Roman Hartl (hartl@rakovnicko.info)
 

Altán Amálie.

Altán Amálie.


Pohled z lesa u Amálie do kraje.
Pohled z lesa
u Amálie do kraje.


Vyhlídka na Hředle.

Vyhlídka na Hředle
z cesty na Amálii.


Pohled přes rozkvetlou louku na věž kostela ve Hředlích.

Pohled přes rozkvetlou
louku na věž kostela
ve Hředlích.


Náves ve Hředlích.

Náves ve Hředlích.


Muzeum Hředle.

Historický hodinový
stroj v muzeu
ve Hředlích.