Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

Keltským Novostrašeckem
k nejkrásnějšímu českému buku
a lodenickým rybníkům

 

Typ: pěší, cyklistická, okružní, vzdálenost: cca 14 km,
náročnost: střední, výchozí místo: Nové Strašecí, muzeum
mapa

Sotva vstoupíte do dveří nové expozice Muzea Nové Strašecí, věnované keltskému osídlení Rakovnicka, ocitnete se tváří v tvář exponátu, který zdejší kraj proslavil na celém světě – nevelké plastice Hlavy Kelta z 3. století před naším letopočtem, považované za jedno z nejkrásnějších děl keltského umění a možná vůbec nejznámější keltskou tvář světa. Plastika, zobrazující zřejmě keltského druida, byla objevena v roce 1943 u Mšeckých Žehrovic nedaleko Nového Strašecí v prostoru největšího keltského pravoúhlého valového areálu v Čechách Na Libeni ►mapa.
 
Cesta k valovému areálu Na Libeni vede kolem Libeňské obory, založené ve 30. letech 20. století k chovu muflonů a mezi malebnými rybníky Horní, Střední a Dolní v Přírodní rezervaci Louky v oboře Libeň. Vlastní keltský areál Na Libeni není z větší části přístupný, nachází se za plotem libeňské obory. Přístupný je pouze jižní cíp areálu vpravo vedle cesty, který má dnes podobu louky lemované pravoúhlým pásem stromů a křovin. Je to však ta nejdůležitější část areálu, neboť právě tady je naleziště oné slavné Hlavy Kelta. Celý valový areál zaujímá plochu bezmála dva hektary. Sloužil zřejmě jako sídlo zdejší keltské elity, pravděpodobně však měl i další funkce – ceremoniální, shromažďovací a podobně.
 
Kolem Dvorského rybníka dojdete do Mšeckých Žehrovic s kostelíkem svatého Martina a pěknou lidovou sochou svatého Jana Nepomuckého před rybníkem v dolní části návsi. Ke Mšeckým Žehrovicím se váže nejen nález světoznámého keltského artefaktu, blízko k nim měl také legendární rytíř Jan Žehrovský, řečený Český Achilles, proslavený svými hrdinskými skutky, které v 15. století vykonal jako člen poselstva krále Jiřího z Poděbrad k panovníkům evropských zemí, a které v románu Z Čech až na konec světa převyprávěl Alois Jirásek. Ve Mšeckých Žehrovicích stávala rodová tvrz Jana Žehrovského, tady Český Achilles vyrůstal, tady se učil rytířským dovednostem a sváděl své první souboje.
 
Zatímco po rytíři Janu Žehrovském a jeho tvrzi zbylo ve Mšeckých Žehrovicích jen místní pojmenování Na Baště, jiného zdejšího titána nepřehlédnete – je jím více než čtyři sta let starý památný buk lesní ►mapa na louce pod silnicí do Mšece. Obrovský solitérní strom je nejen váženým symbolem zdejšího kraje, ale proslavil se i v úspěšném televizním cyklu Paměť stromů, ve kterém se diváci mimo jiné dozvěděli, že buk u Mšeckých Žehrovic je nejkrásnější v Česku. Mimochodem, je to právě tento nádherný buk, který na začátku znělky Paměti stromů vidíte během všech ročních období.
 
Poslední část cesty keltským Novostrašeckem patří zdejším rybníkům, přesněji malebnému řetězci rybníků na Lodenickém potoce v údolí mezi Mšecí a Třticí. Prvním z nich je Červený s rozlohou 25 hektarů, nad jehož hladinou se rýsuje pěkné panorama Mšece s kostelem svaté Kateřiny, následuje Pilský rybník (6 ha), Mlýnský rybník (8 ha) a konečně rybník Punčocha (15 ha).
 
 
POPIS TRASY
 
Výlet vede po trase Naučné stezky Novostrašecko (mezi panely 5-17), vzhledem k tomu, že značení stezky je v současné době velmi sešlé, doporučujeme orientovat se více podle souběžných značených turistických tras a souběžné (mezi Novým Strašecím a rybníkem Punčocha) cyklistické trasy 8192. Z Nového Strašecí vede do Mšeckých Žehrovic červená turistická trasa. V Novém Strašecí začíná značení na náměstí, po prohlídce muzea se k trase nejrychleji připojíte u pošty – jděte ulicí od muzea k náměstí a za prvním rohem se dejte doprava. U sedmého panelu naučné stezky (Libeňské louky, Obora Libeň) se řiďte podle směrovek cyklotrasy 8192 a odbočte doleva mezi rybníky Horní a Střední. Na návrší za nimi se nachází keltský areál Na Libeni. Ve Mšeckých Žehrovicích pokračujte po červené až na okraj vsi na rozcestí u křížku. Tady opusťte červenou a dejte se po silnici směrem do Mšece. Asi po dvou stech metrech dojdete k nejkrásnějšímu českému buku. Po silnici směrem do Mšece pokračujte až na rozcestí před Červeným rybníkem těsně před Mšecí (na rozcestí 14 panel NS) a tady odbočte doprava a dejte se po modré turistické značce podél lodenických rybníků až k 15. panelu naučné stezky u rybníka Punčocha. Pozor, hned za panelem budete odbočovat z modré vlevo do kopce na žlutou, rozcestí není příliš nápadné, ať neminete! Žlutá vás dovede zpátky do Nového Strašecí. Za hájovnou Lipina vede žlutá trasa asi 1,5 km po silnici. Na okraji Nového Strašecí nepřehlédněte značení. Asi 100 metrů před silničním mostem odbočuje žlutá trasa vlevo do ulice U Libeně. Touto ulicí dojdete k fotbalovému hřišti na známé rozcestí s červenou turistickou trasou. Ta vás dovede zpět na náměstí.


Text a foto: Roman Hartl (hartl@rakovnicko.info)
 
 

Komenského náměstí v Novém Strašecí

Komenského náměstí
v Novém Strašecí.


Hlava Kelta

Hlava Kelta v expozici
Muzea Nové Strašecí.


Výrobce švartnových ozdob.

Figurína keltského
výrobce švartnových
ozdob v Muzeu
Nové Strašecí.


Krajina v okolí Libeňské obory

Krajina v okolí
libeňské obory.


Keltský areál Na Libeni

Keltský areál
Na Libeni.


Kostel v Mšeckých Žehrovicích

Kostelík sv. Martina
v Mšeckých Žehrovicích.


Buk u Mšeckých Žehrovic

Nejkrásnější český
buk, v pozadí Mšecké
Žehrovice.


Pohled do koruny buku u Mšeckých Žehrovic

Pohled do koruny
památného buku
u Mšeckých Žehrovic.


Pohled ke Mšeci přes Červený rybník

Pohled ke Mšeci
přes Červený rybník.


Mlýnský rybník

Mlýnský rybník.


Rybník Punčocha

 

Rybník Punčocha.