Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

Svatá cesta kolem Olešné
aneb Za krásou barokních soch

 

Typ: Pěší, cyklistický, okružní, náročnost: malá
vzdálenost: cca 14 km, výchozí místo: Olešná, kostel sv. Martina ►mapa

Do zámku, ani do kostela s cennými náhrobky urozených pánů Šlovských ze Šlovic se v Olešné nepodíváte, protože obě tyto památky nejsou veřejnosti přístupné. Přesto existuje pádný důvod, proč se do Olešné vydat. Tím důvodem jsou barokní sochy svatých, nacházející se v neobvykle velkém množství v okolní krajině.

Setkání s první z těchto půvabných drobných památek vás čeká hned za začátku výletu u kostela svatého Martina v Olešné. Na vysokém sloupu tady stojí soška svatého Jana Nepomuckého z roku 1704 ►mapa, kterou věnovali tehdejší majitelé olešenského panství Petr Arnošt Mollart a jeho žena Marie Lidmila, rozená z Kaiserštejna. Jejich rodové erby můžete vidět vytesané na podstavci sochy.

Během následující cesty, která vás z Olešné zavede mezi lány polí do sousedních Chrášťan, odtud podél muzejní železniční trati – chmelařské Kolešovky do Olešenského lesa na dávnou obchodní Pražskou cestu a nakonec kolem velkého Olešenského rybníka nazpátek do Olešné, napočítáte šest dalších soch svatých a vaše putování se symbolicky uzavře opět v Olešné u mariánského sloupu se sochou Piety – Panny Marie s ukřižovaným Ježíšem v náručí ►mapa.

Sochy kolem Olešné mají i své zajímavé příběhy. Například socha svatého Prokopa ►mapa u hřbitova před Chrášťany. Na první pohled vás zaujme svým postojem. Světec shlíží ke své levé noze, kde ale marně hledáte, nač se dívá. Kdysi tam ovšem držel na řetězu čerta. Byl prý ale tak ošklivý, že se koncem 19. století představení obce Chrášťan usnesli čerta odstranit, aby nebudil pohoršení.

Od sochy svatého Prokopa můžete podniknout malou odbočku k blízkému kříži ►mapa, postavenému počátkem 19. století vděčnými rodiči Rudolfa Raddy v místech, kde jejich syn spadl z koně tak nešťastně, že málem přišel oživot. Jak říká latinský nápis na kříži, z následků pádu se vyléčil.

Jistě vás zaujme i původ kaple svaté Barbory ►mapa v Chrášťanech. Podle pověsti stojí kaple v místě, kde se odehrál příběh, který vedl k založení vsi a určil i její jméno. Vypráví se, že když jednou lupiči pronásledovali kupce cestujícího zdejší krajinou, ukryl se před nimi do hustého křoví, neboli chrastí, a tak jim unikl. Protože svou záchranu přičítal svaté Barboře, nechal k její poctě postavit na místě svého úkrytu kapli. Kolem ní časem vznikla ves a podle onoho chrastí, které obchodníka skrylo, dostala jméno Chrášťany.


POPIS TRASY

Úvodní část trasy mezi Olešnou a Chrášťany není značena. Můžete jít i po silnici, příjemnější však je zvolit následující mírnou okliku po polních cestách - od kostela v Olešné se vydejte ven ze vsi po místní komunikaci mezi budovou obecního úřadu a železářstvím, která vpravo vedle kostela ústí na silnici směrem k Chrášťanům. Po této komunikaci, která se za vsí mění v polní cestu, jděte stále rovně, po cca jednom kilometru dojdete ke staré lípě s barokním sloupem, na kterém stávala soška sv. Šebestiána ►mapa. Pokračujte dál po této cestě až na křižovatku s jinou polní cestou (od lípy ke křižovatce není jiné rozcestí, nemůžete se tedy splést). Křižovatka se nachází cca 200 metrů před železniční tratí Rakovník-Louny. Na křižovatce odbočte doprava. Tato cesta vás po 800 metrech dovede k chrášťanskému hřbitovu, u nějž se nachází socha svatého Prokopa. Chcete-li se podívat ke kříži Rudolfa Raddy, jděte od hřbitova po silnici ve směru k Olešné (tj. směrem opačným než jsou Chrášťany), po 500 metrech jste na místě. Kříž je hned u silnice mezi dvěma starými lípami. Od kříže respektive od hřbitova, pokud jste odbočku ke kříži vynechali) pokračujte po silnici do Chrášťan až na rozcestí, u kterého stojí kaple sv. Barbory a socha sv. Aloise ►mapa. Ve vsi najdete ještě sochu sv. Isidora ►mapa, je umístěna na vysokém sloupu na návsi, která se nachází cca 300 metrů vlevo z rozcestí u kaple směr Kněževes. Od sochy sv. Isidora se vraťte zpátky ke kapli a odbočte vlevo směrem k Nesuchyni. Na okraji Chrášťan za železniční tratí (muzejní železniční trať Kolešovka) odbočte doprava na místní komunikaci podél domů, kudy vede značená cyklistická trasa 8168. Pokračujte po této komunikaci – cyklistické trase podél Kolešovky až k druhému křížení této komunikace s Kolešovkou na rozcestí před Olešenským lesem. U rozcestí se nachází sloup se sochou sv. Rozálie ►mapa. Na rozcestí u sv. Rozálie máte na výběr: 1) Pokračujte po cyklistické trase 8168 na rozcestí s cyklistickou trasou 116. Na rozcestí pokračujte vpravo po cyklotrase 116 ve směru na Lišany až ke křížení trasy s železniční tratí. Cca 1 km před tratí se cyklotrasa sbíhá se zelenou turistickou trasou a vede s ní v souběhu až k trati. Od trati pokračujte vpravo po zelené turistické na lesní turistické rozcestí Na Pražské cestě. Odtud už je další cesta pro obě varianty stejná. 2) Neznačená cesta kolem hájovny Bory. Na rozcestí u sv. Rozálie se dejte vpravo k lesu, po několika krocích dojdete na další rozcestí na okraji lesa. Vpravo nahoru vede cesta mezi lesem a polem, vlevo odbočuje cesta přímo do lesa. Dejte se cestou vlevo do lesa, dovede vás k hájovně Bory. Na rozcestí hned za hájovnou zahněte doprava nahoru (vlevo kolem rybníka vede cesta k železniční trati) do mírného kopce. Po zhruba dvou stech metrech dojdete na křižovatku s další, stejně širokou lesní cestou. Tady odbočte vlevo a pokračujte po této tzv. Pražské cestě (kdysi tudy vedle důležitá obchodní stezka zdejším krajem) zhruba 1,5 km k rozcestí se zelenou turistickou trasou (u rozcestí stojí posed). Jste na rozcestí označeném Na pražské cestě. Na rozcestí odbočte doprava na zelenou turistickou trasu, dovede vás k Olešenskému rybníku, kde se vpravo u cesty nachází socha sv. Antonína ►mapa. Za Olešenským rybníkem (bráno ve směru vaší cesty) odbočte spolu se zelenou turistickou trasou vlevo a pokračujte až k silnici Olešná-Rakovník. U silnice opusťte zelenou turistickou trasu a dejte se vlevo vzhůru po silnici k lesu, po cca 200 metrech dojdete k soše sv. Josefa ►mapa, která se nachází v lese hned při pravém okraji silnice. Od sochy sv. Josefa už zamiřte rovnou do Olešné, silnice vás zavede zpátky ke kostelu svatého Martina, cestou ještě uvidíte po levé straně silnice proti autobusové čekárně Mariánský sloup se sousoším Piety.


Text a foto: Roman Hartl (hartl@rakovnicko.info)
 
 

 
Kostel sv. Martina v Olešné
Kostel sv. Martina
v Olešné.Svatý Jan Nepomucký v Olešné
Socha sv. Jana
Nepomuckého
v Olešné.


Lípa u sloupu sv. Šebestiána
Krásná stará lípa
za Olešnou u sloupu,
na kterém bývala
socha svatého Šebestiána.


Cesta z Olešné do ChrášťanCesta z Olešné
do Chrášťan.


Socha sv. Prokopa u Chrášťan
Socha sv. Prokopa
u Chrášťan.


Kaple sv. Barbory v Chrášťanech.
Kaple sv. Barbory
v Chrášťanech.


Jarní chmelnice u Chrášťan
Jarní chmelnice
u Chrášťan.


Scoha sv. Rozálie
Socha sv. Rozálie
u Olešenského
lesa.


Olešenský les
Olešenský les.


Socha sv. Antonína u Olešenského rybníka
Socha sv. Antonína
u Olešenského
rybníka.


Olešenský rybník
Olešenský rybník.


Socha sv. Josefa u Olešné
Socha sv. Josefa
při silnici z Olešné
do Rakovníka.