Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

Tváří v tvář Zikmundu Wintrovi
aneb K bustám slavných Rakovničanů

Typ: pěší, okružní, vzdálenost: cca 3 km
náročnost: malá, výchozí místo: Husovo náměstí, radnice ►mapa

Podrobný průvodce vycházkou Rakovníkem
k bustám slavných Rakovničanů


Marně přemýšlíte, kdo jiný proslavil město Rakovník kromě spisovatele Zikmunda Wintra v jeho půvabných renesančních příbězích Rakovnické obrázky? Až dojdete do cíle nedlouhé vycházky Rakovníkem, věnované bustám a portrétním reliéfům vynikajících osobností města, budete překvapeni, kolik výjimečných lidí se v Rakovníku narodilo, žilo tu, anebo působilo.

První, s kým se seznámíte, je politik, právník a spisovatel, rakovnický rodák Sixt z Ottersdorfu. Narodil se v Rakovníku kolem roku 1500 a do historie se zapsal především jako autor Dennopisu čili Historie oněch dvou nepokojných let v Čechách 1546 a 1547 – cenného historického popisu a obhajoby vzpoury českých královských měst a šlechty proti císaři Ferdinandovi I., které se Sixt sám aktivně zúčastnil, neboť v té době zastával vysoký úřad kancléře Starého Města pražského. Pamětní deska se Sixtovým portrétem je umístěna v průčelí radnice na historickém Husově náměstí.

Z Husova náměstí půjdete kolem honosného barokního Mariánského sloupu ►mapa k baroknímu paláci cisterciáků z Plas ►mapa v samém srdci historického Rakovníka, položeném kolem novogotického kostela svatého Bartoloměje ►mapa (prohlídka interiéru možná jen ze zádveří kostela). Kromě paláce cisterciáků, kde jsou v současnosti umístěny vlastivědné expozice Muzea T. G. M., tu najdete ještě kostelní zvonici z konce 15. století ►mapa (nepřístupná), část středověkých městských hradeb a především gotickou Pražskou bránu ►mapa (prohlídka brány je součástí prohlídky Muzea T. G. M.).

Na nádvoří paláce cisterciáků se nachází busta spisovatele, pražského rodáka Zikmunda Wintra (1846-1912) ►mapa, autora slavných Rakovnických obrázků. Inspiraci k této sbírce povídek z renesančního Rakovníka, ze kterých ta nejznámější – Nezbedný bakalář - se dočkala i filmového zpracování, čerpal Winter v rakovnickém městském archivu, který podrobně prostudoval v letech 1874-1884, kdy v Rakovníku učil na místní reálce. Více o Zikmundu Wintrovi a jeho působení v Rakovníku se dozvíte uvnitř paláce v historické expozici Muzea T. G. M.

Z paláce cisterciáků půjdete kolem budovy nejstarší české reálky, dnes Gymnázia Zikmunda Wintra, k druhé z dochovaných rakovnických bran – nepřehlédnutelné Vysoké bráně ►mapa (uvnitř expozice gotických deskových oltářních obrazů, fotografií starého Rakovníka a vyhlídka na město) a odtud Vysokou ulicí kolem starobylého domu U Samsona ►mapa s biblickými sgrafity k Nové síni pod Vysokou bránou ►mapa, modernímu galerijnímu prostoru, který vznikl odvážnou úpravou rodného domu slavného českého operního pěvce Emila Buriana, mladšího bratra Krále pěvců Karla Buriana (1870-1924), jednoho z nejslavnějších operních pěvců všech dob. Emila Buriana (1876-1926), který své největší úspěchy sklízel na předních operních scénách v Německu, připomíná na jeho rodném domě pamětní deska s bustou ►mapa.

Jen o několik kroků níž v ulici přijdete k synagoze ►mapa, kde dnes sídlí Rabasova galerie ►mapa se stálou expozicí díla předního českého krajináře, rodáka z nedalekých Krušovic Václava Rabase (1885-1954). Že jste na správném místě, poznáte podle malířovy busty, umístěné vedle vchodu do synagogy. Kromě výstavy Rabasových obrazů, mezi nimiž nechybí ani ty nejslavnější – Krušovická kopanina, Včelařské zátiší nebo Vzpomínka na maminku – si můžete v galerii prohlédnout i vlastní synagogu, která v současnosti slouží pod názvem Heroldova síň koncertům klasické hudby.

„Ať jsi černý jako bota, umyje tě mýdlo Otta!“ hlásal jeden z chytlavých sloganů, které svého času propagovaly vynikající bílé mýdlo s rakem, nejznámější výrobek rakovnické Ottovy továrny na mýdlo a jedlé tuky, kterou v 70. letech 19. století založil v Rakovníku rodák z Kostelce nad Labem František Otta (1848-1939). Z nuzných začátků vybudoval moderní podnik s několika sty zaměstnanci, který kromě mýdla produkoval kosmetiku, prací prášky, zubní pastu či jedlé tuky. Vše ve znamenité kvalitě, díky níž – a nápadité reklamě – žije věhlas výrobků se značkou Otta dodnes. Pomník ani pamětní desku, připomínající podnikatelský úspěch Františka Otty v Rakovníku kupodivu nenajdete, s trochou úsilí však objevíte alespoň jeho bustu. Zdobí hrobku rodiny Ottovy ►mapa na hřbitově U Svaté Trojice, situovaný v blízkosti historického centra města, jen několik minut chůze od Rabasovy galerie.

Na rakovnickém hřbitově jsou pohřbeny i další vynikající osobnosti (mimo jiné etnograf Jan Soukup, zakladatel časopisu Malý Čtenář Gabriel Smetana nebo herečka Amálie Vojtová, matka herce Jaroslava Vojty) a najdete tu i vzácnou dřevěnou zvonici z konce 16. století (není přístupná) ►mapa.

O bratrech Karlovi a Emilovi Burianových už byla řeč ve Vysoké ulici, při procházce městem k bustám a portrétním reliéfům slavných Rakovničanů se s nimi však setkáte ještě jednou, a to u jejich památníku ►mapa v urnovém háji vedle hřbitova U Svaté Trojice. Monumentální památník, v jehož prosklených schránkách jsou uloženy urny s popelem obou slavných bratrů, navrhl významný tvůrce moderní české architektury první poloviny 20. století F. A. Libra a portrétními reliéfy bratrů Burianů ho doplnil sochař František Zuska.


POPIS TRASY

Od radnice jděte přes Husovo náměstí do Muzea T. G. M. v barokním paláci cisterciáků z Plas, který se nachází za kostelem svatého Bartoloměje v sousedství Pražské brány. Z muzea jděte Martinovského ulicí vlevo vedle gymnázia Zikmunda Wintra k Vysoké bráně. Od Vysoké brány pokračujte dolů Vysokou ulicí k Nové výstavní síni a Rabasově galerii a odtud dál Vysokou ulicí zpět na Husovo náměstí. Až dojdete k Husovu náměstí, hned na rohu odbočte vpravo do Palackého ulice. Projděte celou ulici a na jejím konci odbočte vpravo vzhůru kolem budovy soudu (před budovou socha K. H. Borovského). Před vámi za světelnou křižovatkou je v zeleni hřbitov u Svaté Trojice a urnový háj. Hrobku rodiny továrníka Františka Otty najdete při hřbitovní zdí, blízko nad dřevěnou zvonicí. K památníku bratrů Burianů v urnovém háji vede centrální cesta urnovým hájem. Z urnového háje návrat na Husovo náměstí opět kolem budovy soudu a Palackého ulicí. 


Text a foto: Roman Hartl (hartl@rakovnicko.info)
 
  Husovo náměstí s mariánským sloupem

Husovo náměstí
s mariánským
sloupem.


Rakovnická radnice

Rakovnická radnice.


Pamětní deska Sixta z Ottersdorfu

Pamětní deska
Sixta z Ottersdorfu.


Kostel sv. Bartoloměje

Kostel svatého Bartoloměje
se zvonicí
z roku 1495.Pražská brána

Pražská brána.


Muzeum T. G. M.

Palác cisterciáků
z Plas - Muzeum
T. G. M.


Busta Zikmunda Wintra

Busta spisovatele
Zikmunda Wintra.


Vysoká ulice

Vysoká ulice
s Rabasovou galerií
(vpravo) a Vysokou
bránou.


Busta Emila Buriana

Busta Emila Buriana.


Ústí Vysoké ulice na Husovo náměstí

Ústí Vysoké ulice
na Husovo náměstí.


Hřbitovní zvonice

Hřbitovní zvonice.


Busta Františka Otty

Busta továrníka
Františka Otty.


Památník bratrů Burianů

Památník bratrů
Burianů.