Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • En français
  • Italiano
  • по-русски

Obsah

Kulturní přehled

SVU MÁNES

NOVÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ POD VYSOKOU BRÁNOU

19. 3. - 3. 5. 2020Městské informační centrum Rakovník

LISTOVÁNÍ - ŠPEKY

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ KNIHOVNY RAKOVNÍK

28. 4. 2020Městské informační centrum Rakovník

LENKA DŘÍZHALOVÁ - KRESLÍRNA

GALERIE SAMSON-CAFFÉ

3. 3. - 26. 4. 2020Městské informační centrum Rakovník

JAN ŠAFRÁNEK - KRESBY, DŘEVORYTY, MALBY

VÝSTAVNÍ SÍŇ VE VYSOKÉ

13. 2. - 26. 4. 2020Městské informační centrum Rakovník

Zámecká pouť

akce

20. 6. 2020Domov Kolešovice

Svazek měst a obcí Rakovnicka


Svazek měst a obcí Rakovnicka je dobrovolné sdružení obcí působící na území okresu Rakovník. Za realizací malých či větších projektů směřujících k podpoře rozvoje Rakovnicka stojí starostové padesátiosmi členských obcí a zaměstnanci kanceláře svazku.
Svazek působí v celé řadě oblastí a odvětví. Zajišťuje informační a poradenský servis pro členské obce, vzdělávání zástupců a zaměstnanců členských obcí, přípravu a realizaci investičních i neinvestičních projektů podporovaných z různých dotačních programů.

Na území okresu Rakovník je Svazek měst a obcí Rakovnicka významným koordinátorem rozvoje cestovního ruchu. V tomto směru se zabývá jednak projekty turistické infrastruktury, propagací a prezentací regionu a spolupracuje přitom s veřejnými i soukromými poskytovateli služeb pro návštěvníky Rakovnicka.

Svazek měst a obcí Rakovnicka