Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

Svazek měst a obcí Rakovnicka se zapojil do projektu na podporu meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí ČR (dále jen SMO ČR) s názvem:

„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správní obvodů obcí s rozšířenou působností“

dále jen "Obce sobě"-evropský projekt meziobecní spolupráce.

Projekt je financován z prostředků Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, vedený pod reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001. Výstupy projektu budou realizovány pro celé území ORP Rakovník čítající 83 obcí. Projekt je smluvně ošetřen a mezi SMO ČR a Svazkem měst a obcí Rakovnicka byla v říjnu tohoto roku uzavřena písemná smlouva o vzájemné spolupráci. Projekt bude realizován od 1.11.2013 do 31.5.2015 a v regionu jej zajistí čtyřčlenný realizační tým.

O projektu:

Cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. To je také záměrem Svazu. Z dlouhodobého hlediska chce docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci. Stát by měl výrazně finančně podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.

Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod.

Více zde: http://www.obcesobe.cz/o-projektu/

Odůvodnění projektu:

V České republice velké množství malých obcí. Nadpoloviční většina obcí nemá žádný stálý aparát nebo alespoň starostu, který by se práci pro obec mohl věnovat na plný úvazek (hovoříme o tzv. neuvolněných starostech, kteří svou starostenskou funkci vykonávají při svém stálém zaměstnání). Z historických důvodů je zde odůvodněný odpor k administrativnímu (vrchnostenskému) slučování obcí. Stejně tak mezi obcemi neustále přetrvává nedůvěra ke vzájemné systematické spolupráci. Hlavním cílem projektu tak je odstranit nedůvěru obcí ke vzájemné spolupráci. K naplnění tohoto cíle slouží veškeré aktivity projektu.

Cílem projektu tak je zpracovat pokročilé analýzy vybraných oblastí vhodných k meziobecní spolupráci na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností a na konkrétních příkladech ukázat, že vzájemná spolupráce obcí přináší efekt ve zkvalitnění výkonu veřejné správy, zkvalitnění poskytování veřejných služeb a možnou finanční úsporu.

 

Témata meziobecní spolupráce:

1.      Základní školství a předškolní vzdělávání

2.      Odpadové hospodářství

3.      Sociální služby

4.      Volitelné téma – podle potřeb jednotlivých regionů 

Dne 31.3. 2014 bylo zástupci obcí ORP Rakovník zvoleno volitelné téma: 

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodovodů a kanalizací na Rakovnicku.

 

logo