Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

Projekt na podporu meziobecní spolupráce "Obce sobě" zahrnuje mimo jiné realizaci dvou dotazníkových šetření, které mají popsat stávající situaci meziobecní spolupráce na Rakovnicku a dále poskytnout údaje nutné ke kvalifikovanému zpracování analýzy v jednotlivých oblastech strategie.

1. část Dotazníku týkající se MOS na území Rakovnicka byl distribuován na našem území již začátkem roku 2014. Ke dni 28.2. 2014 jsme získali odpovědi od 67 obcí na našem území. Jde tedy o 81% úspěšnost. 

Výsledky šetření jsou anonymní a proto uvádíme pouze souhrnné údaje za celý region a z důvodu obsáhlosti pouze vybrané údaje.

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKU 1.ČÁST ke dni 24.2. 2014

KONEČNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKU 1. ČÁST ke dni 5.3. 2014

 

 

2. část Dotazníku byla distribuována prostřednictvím emailu a elektronického odkazu všem dotčeným zástupcům obcí. Šetření probíhalo od konce března do 5.5.2014. Zástupci obcí jej mohli vyplnit prostřednictvím linkuZDE.

Výsledky šetření jsou anonymní a proto uvádíme pouze souhrnné údaje za celý region

KONEČNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKU 2. ČÁST KE DNI 5.5. 2014

 

Dotazník k servisní činnosti pro obce na území ORP Rakovník

V souvislosti s budoucím zaměření činností Svazku měst a obcí Rakovnicka a také v návaznosti na aktivity projektu "Obce sobě", byla v období duben až červen 2015 prováděna diskuse se zástupci obcí na Rakovnicku. Šetření probíhalo především formou osobního nebo telefonického rozhovoru, v omezené míře pak zasláním dotazníkového formuláře emailem. Výsledky mapují zájem obcí o navrhované nebo již nabízené servisní služby. Dále bylo zjišťováno, jaká forma financování je pro obce přínosná a únosná. 

Výsledky šetření včetně komentáře jsou ke stažení ve formátu pdf ZDE.