Obsah

Rada je řídícím orgánem činnosti svazku a současně i kontroluje jeho činnost. Je složena ze zástupců měst a regionů (každé město a region navrhují do rady svého zástupce). Rada se schází většinou jedenkrát měsíčně. Rada ze svého středu volí předsedu (statutárního zástupce), místopředsedu, svolává sněm a připravuje jeho program, rozhoduje o majetkoprávních úkonech v majetkových záležitostech, zajišťuje vedení účetnictví a daňové agendy.

Zápisy z jednání Rady: