Obsah

Sněm je vrcholným orgánem Svazku a řídí se Stanovami a jednacím řádem Sněmu.

Zápisy z jednání Sněmu: