Obsah

Rada

Hlavní adresa

Husovo náměstí 255
26901 Rakovník

Rada řídí a kontroluje činnost svazku v období mezi sněmy.Zasedá minimálně čtyřikrát ročně a jedná a usnáší se podle jednacího řádu rady. Ze své činnosti je rada odpovědná sněmu.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Nejdl Zdeněk, Ing. Předseda svazku
Čebišová Blanka Místopředseda svazku
Souček Pavel člen rady
Klátil Jiří člen rady
Klobásová Alena člen rady
Dvořák Martin člen rady
Hajná Hana člen rady