Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

Lidé a jejich příběhy
 
 
Slavné osobnosti

Zikmund Winter v době, kdy působil v Rakovníku   Zikmund Winter  (1846, Praha - 1912, Bad Reichenhall)
Autor povídky Nezbedný bakalář a dalších slavných příběhů z renesančního Rakovníka, románu Mistr Kampanus a řady kulturně-historických studií. V Rakovníku působil deset let.
Památky: expozice a busta v Muzeu TGM, divadelní festival ad.
     
Karel Burian v časech své největší slávy   Karel Burian (1870, Rousínov u Rakovníka - 1924, Senomaty)
Jeden z nejslavnějších operních pěvců světa přelomu 19. a 20. století, nedostižný interpret oper Richarda Wagnera. "Já dokáži jen něco, on všechno," poklonil se Burianovi slavný Caruso.
Památky: Pamětní deska na rodném domě, hrob v Rakovníku 
     
Joachim Barrande   Joachim Barrande (1799, Saugues - 1883, Frohsdorf)
Francouzský badatel. Při vyměřování koněspřežné dráhy odkryl
na Křivoklátsku dnes světoznámá naleziště zkamenělin trilobitů,
jejichž studiu věnoval zbytek svého života.
Památky: Muzejní expozice a busta ve Skryjích
     
Jaroslav Vrchlický v době, kdy pobýval v Čisté   Jaroslav Vrchlický(1853, Louny - 1912, Domažlice)
Velký český básník prožil část svého mládí v Čisté u Rakovníka, kde napsal přes 30 básní a připravoval k vydání svou první sbírku básní Z hlubin. Z Čistecka literárně čerpal i ve své další tvorbě.
Památky: Expozice v Muzeu Čistecka, hrob jeho otce v Čisté
     
Jan Evangelista Chadt-Ševětínský v době, kdy pracoval a tvořil v hájovně Obora u Kozojed   Jan E. Chadt - Ševětínský(1860, Kubova Huť - 1925, Praha)
Autor řady základních prací české lesnické literatury, autor prvního soupisu památných stromů v Čechách. Nejplodnější část svého tvůrčího života prožil na Rakovnicku.
Památky: Pamětní deska na hájovně Obora u Kozojed 
     
František Otta   František Otta (1848, Kostlec n. L. - 1939, Rakovník)
Významný český podnikatel, výrobce dodnes známého bílého mýdla s rakem. Z nuzných začátků vybudoval v Rakovníku firmu, která patřila mezi nejvýznamnější průmyslové podniky v zemi.
Památky: Expozice v Muzeu TGM, hrobka rodinny Ottovy atd. 
     
Václav Rabas - autoportrét   Václav Rabas(1885, Krušovice - 1954, Praha)
Přední český malíř - krajinář. Námětem jeho obrazů byla hlavně krajina jeho rodného Krušovicka. Věnoval se i dalším oborům umělecké tvorby, například knižní ilustraci.
Památky: Výstava obrazů v Rakovníku, hrob v Krušovicích atd.
     
Emil Burian   Emil Burian (1876, Rakovník - 1926, Praha)
Operní pěvec, vynikající interpret českých oper, především Smetanových. První barytonista Královské opery v Záhřebu, ve Freiburku zpíval s Carusem. Mladší bratr Karla Buriana.
Památky: Busta na rodném domě, hrob v Rakovníku
     
Ota Pavel   Ota Pavel (1930, Praha - 1973, Praha)
Spisovatel, sportovní novinář, autor sbírek vzpomínkových povídek Jak jsem potkal ryby a Smrt krásných srnců, ve kterých oslavil svou milovanou řeku Berounku a Křivoklátsko.
Památky: Expozie v Luhu pod Branovem, turistický pochod atd.
     
#   Antonín Trýb (1884, Karlov u Křivoklátu - 1960, Brno)
Vynikající lékař, zakladatel dermatovenerologické kliniky v Brně, básník, spisovatel, autor románu Císař chudých. Ve svých básních i próze se rád vracel na rodné Křivoklátsko.
Památky: Hrob rodičů A. Trýba na hřbitově v Křivoklátě  
     
#   Jaroslav Maria (1870, Rakovník - 1942, KT Osvětim)
Dramatik, spisovatel, autor řady divadelních her a skandálních románů, především z prostředí justice (Váhy a meč, Panstvo v taláru atd). Mariův román Werther byl zfilmován. 
Památky: Rodný dům v Rakovníce (dnes MŠ V Hradbách)
     
Barbora Nerudová na obraze, který visel v Nerudově pracovně   Barbora Nerudová (1795, Slabce - 1869, Praha)
Matka novináře, básníka a spisovatele Jana Nerudy, dlouholetá hospodyně paleontologa Joachima Barrande. Neruda o ní často psal, mimo jiné jí věnoval báseň Matičce.
Památky: kostel ve Slabcích, kde byla pokřtěna
     
#   Edvard Beneš (1884, Kožlany - 1948, Sezimovo Ústí)
Druhý československý prezident (1935-1938 a 1946-1948). Oba dědové Edvarda Beneše pocházeli ze Šlovic na Rakovnicku. Předkové prezienta se ve Šlovicích připomínají už v 17. století.
Památky: