Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

Vodácký průvodce řekou BerounkouBerounka, jez u pily Kostelík
Berounka, zbečenská Riviéra
Berounka, most T. G. Masaryka ve Zbečně
 
Berounka

Berounka je jediným běžně sjízdným vodním tokem na Rakovnicku. Tato nejstarší česká řeka je řekou velmi klidnou, proto je vhodná i pro začínající vodáky. Úsek řeky Berounky na Rakovnicku (24 kilometrů) je nejkrásnější na celém jejím toku -Berounka tu protéká hlubokým údolím napříč Chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátsko a je lemována množstvím pozoruhodných míst - troskami hradu Týřova, pověstmi obestřenou Čertovou skálou, vesnicí Skryje s venkovskou památkovou zónou a Památníkem Joachima Barrande (zkameněliny trilobitů), malebným údolím Zbirožského potoka s romantickými Jezírky, hradem Křivoklátem nebo skanzenem Hamousův statek ve Zbečně. Mezi Nezabudicemi a Branovem protéká řeka Údolím zlatých úhořů známým z povídek Oty Pavla - expozici věnovanou životu a dílu Oty Pavla najdete hned u řeky v domě převozníka Proška v Luhu u Branova, zastavit se můžete také u roubené Kouřimecké rybárny, kde Ota Pavel žil na sklonku svého života, nebo ve vyhlášeném výletním hostinci Rozvědčík.
     
     
Na hraně jezu
Pod jezem
Rodinná plavba
 
Obtížnost Berounky

Berounka je poměrně vodnatá řeka, sjízdná z Plzně prakticky po celý rok. Vodní stav mohou ovlivnit dlouhotrvající srážky i množství vody vypouštěné z přehrad Hracholusky na Mži a České údolí na Radbuze. Informace o sjízdnosti se v současné době objevují v tisku, televizních předpovědích počasí, na teletextu, případně některých webových stránkách. Směrodatnými pro sjízdnost Berounky jsou i minimální stavy na vodočtech v Plzni vlevo u silničního a železničního mostu na ř. km 137,0 a v Berouně vpravo na ř. km 34,0. Oba by měly ukazovat minimálně 60 cm. Vzhledem k malému spádu, častým jezům a řečišti bez balvanitých polí je možné Berounku sjíždět bezpečně i za nižších vodních stavů. V tom případě se musí počítat s delšími pochody mělčinami hlavně v úsecích pod některými jezy, odkud část vody odvádějí náhony.

Rizika a nebezpečí při vodní turistice, překonávání jezů (PDF 35 kB)
     
     
Přípravy na vyplutí
Na řece
Soulodění
Šťastně v cíli
 
 
Rozvrh plavby 

Před zahájením plavby po Berounce je dobré si předem rozdělit trasu na jednotlivé úseky a vytvořit si vlastní harmonogram plavby. Celý tok řeky, který je popisován v průvodcích a mapách, lze v případě vytrénovaných vodáků splout s nutnými zastávkami během 4 - 5 dní. Vodáci s romantickou duší si však určitě neodpustí pěší výlety do kouzelného okolí řeky nebo za historickými památkami v blízkosti řeky Berounky. K častým zastávkám lákají příjemné hospůdky a kiosky nabízející zlatavý národní mok, mající obzvláště v parných dnech na vodě cenu zlata. Pohodové splutí celého úseku Berounky mezi Plzní a Prahou může trvat až 10 dní, a to s ohledem na stav vody, fyzickou zdatnost, druh plavidla, klimatické podmínky. Průměrná cestovní rychlost se tak pohybuje mezi 4 - 5 km/h. Začátek a především konec plavby by měl vycházet z možností dopravy osob a přepravy lodí a bagáže. Vodáci cestující vlakem se naloďují již v Plzni, za vyššího stavu vody v Klabavě lze plavbu začít v Chrástu. Ti, kteří se přepravují auty, začínají povětšinou plavbu po Berounce u Dolanského mostu. Obvyklé ukončení plavby je podle možností v Roztokách nebo až v Berouně. Úsek řeky Dolanský most - Roztoky (62 km) trvá i s častými zastávkami 3 - 4 dny, do Berouna (90 km) je potřeba počítat s 5 - 6 dny plavby, což je ideální způsob pro maximální využití týden trvající dovolené v létě. 

Návrh denních úseků (PDF 21,5 kB)

Kilometráž Berounky na Rakovnicku (PDF 23,3 kB)
     
     
Most ve Zvíkovci    Popis trasy plavby po Berounce na území Rakovnicka

Most ve Zvíkovci lze v podstatě označit za vstupní bránu do Rakovnicka po řece Berounce. Zároveň zde vodáci vstupují na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a začíná tu i Vodácká naučná stezka Berounka. Ve Zvíkovci je možné se utábořit na obou stranách řeky.  Nutno říci, že po úsecích se stojící vodou, které předcházejí Zvíkoveckému jezu, teče voda přece jenom o něco rychleji.  
     
Protržený jez u pily Kostelík   Po 300 m plavby od mostu ve Zvíkovci ústí do Berounky zleva říčka Javornice. O necelý kilometr dále vede tok řeky k jezu u bývalého Kočkova mlýna na ř. km 80,6. Sjíždí se u pravého břehu, stejně tak se dá v tomto místě loď spustit nebo přenést po břehu. Po necelých dvou kilometrech plavby se míjí vlevo takzvaný Komáří ostrov a další dlouhý úsek stojaté vody je předzvěstí dalšího jezu pod obcí Čilá. 
     
Jez Čilá na Zbirožském potoce
Oblázková pláž u tábořiště pod Skryjemi
Ocelový most pod Skryjemi
  Jez Čilá na ř. km 77,4 je při ústí Zbirožského potoka zprava. Překonává se nejlépe přenášením lodí po pravém břehu. Propusť u levého břehu je otevřená jen výjimečně, její sjíždění navíc komplikuje silný tah náhonu a kameny pod propustí. Sjíždění jezu přes hranu nelze doporučit vzhledem k nevhodnému profilu a nebezpečnému vývařišti pod spádovou deskou. Těsně za jezem se proplouvá krátkou peřejí a po chvíli je za mírnou zatáčkou tábořiště Ahoj pod obcí Skryje. Z tohoto místa lze absolvovat vycházky do údolí Zbirožského potoka na Skryjská jezírka, prohlídku lidové architektury v obci Skryje, památníku Joachima Barranda s expozicí nálezů fosilií prvohorních živočichů objevených v okolí. Je možné také udělat z tohoto místa delší výšlap na zříceninu hradu Týřov. Ta je záhy k vidění za mostem ve Skryjích, kam řeka Berounka zavádí své návštěvníky do kouzelných míst. Za ústím Oupořského potoka, který se vlévá do Berounky v blízkosti zříceniny hradu Týřov, zpestřují plavbu peřeje. Řeka tady teče rychleji hlubokým údolím s monumentálními přírodními výtvory Týřovických skal, Čertovy skály i Kněžské skály, které dotváří přírodní scenérii typickou pro tento úsek řeky. Ještě před Čertovou skálou na pravém břehu se nachází kulturní památka Kouřimecká rybárna s památným dubem Oty Pavla. 
     
Přívoz v branovském Luhu
Jez u Nezabudického mlýna
  Další část vodní cesty vede kolem hospody U Rozvědčíka a levý břeh řeky Berounky se v tomto místě stává přeplněným přístavištěm lodí a vorů. Hospoda je vyhledávaným místem nejen vodáků, ale cyklistů a pěších turistů. Pak už se blíží přívoz V Luhu s pamětní síní Oty Pavla na pravém břehu, který předchází jezu u Nezabudického mlýna na ř. km 66,8. Jez je sjízdný vlevo, šlajsna je poměrně krátká a strmá. Přetahování je možné přes betonový blok u pravého břehu, přenášet lze po obou březích řeky Berounky. Pod jezem se proud zrychluje. Přes mírné peřeje kolem kempu pod Branovem vody Berounky natrvalo opouštějí klidné a romantické údolí horního toku řeky.
     
Berounka z Nezabudických skal
Jez Roztoky
Berounka u Višňové
  Za branovským kempem přichází na řadu dlouhý úsek stojaté vody k dalšímu jezu, vlevo se zvedá hradba Přírodní rezervace Nezabudické skály a následují kempy a chatové osady ve Višňové, přesně proti Přírodní rezervaci U Eremita. Vysoký, kolmý a nesjízdný jez v Roztokách je na ř. km 63,1, lodě se přenášejí krátce vlevo po zpevněném břehu. Za propustí u pravého břehu je postavena nová cvičná slalomová trať. Na pravém břehu jsou také dvě tábořiště, jedno 300 m pod jezem, druhé mezi silničním a železničním mostem. Za železničním mostem je vpravo cvičný vodácký terén s peřejemi a vlevo už přitéká Rakovnický potok. Plavba dál pokračuje zalesněnými stráněmi s Přírodními rezervacemi Na Babě a Stříbrný luh. Pod osadou Častonice jsou krátké peřeje a tok řeky lemují rekreační chaty. Kolem Přírodní rezervace Brdatka se přibližuje po mírné zákrutě kemp Riviera před obcí Zbečno, který lze využít jako další zastávku pro uskutečnění pěší vycházky a túry do okolí řeky. 
     
Berounka u Zbečna
Jez Valentův mlýn
 
Kempu pod Sýkořicí předchází dva silniční mosty ve Zbečně a u kamenolomu. Stojatá voda dává tušit, že se po 12
kilometrech blíží další jez, a to na ř. km 51,0. Jez u Valentova mlýna je sjízdný vpravo, na stejné straně se přenáší lodě. Na protějším břehu je v provozu restaurace v budově bývalého mlýna. Tři sta metrů pod jezem je na pravém břehu další tábořiště pod obcí Račice. Po dalším více než kilometru následují malé peřeje. Vlevo se proplouvá kolem skautského tábora Seton, v pravé zákrutě proti Přírodní rezervaci Kabečnice se míjí na pravém břehu ležící hotel s restaurací, který už leží za hranicí Rakovnicka na Berounsku.  
     
     
    Táboření na Berounce

Stanování, táboření a rozdělávání ohňů je na území podél toku řeky Berounky povoleno pouze na vyhrazených místech, neboť celý tento úsek procházející regionem Rakovnicko patří do Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Stanovat, tábořit mimo schválené plochy a areály rekreačních středisek a zařízení je zakázáno. Stráž CHKO přestupky nekompromisně trestá.
     
     
    Zajímavá místa u řeky a v její blízkosti (Zvíkovec - Račice)
     
Kostelík, kaple sv. Máří Magdaleny   Kostelík, kaple Maří Magdalény
 
Podle pověsti tu během svého pobytu na hradě Krakovci kázal mistr Jan Hus. Kaple se nachází na malebné návsi lemované řadou historických venkovských chalup. 
mapa 
     
     
Zvonička ve Šlovicích   Šlovice 

Kolébka rodu druhého československého prezidenta Edvarda Beneše. Ze Šlovic pocházeli oba dědové prezidenta Beneše. ►
mapa
     
     
Skryje, pomník Joachima Barrande   Skryje, Památník Joachima Barrande

Vlastivědné muzeum s expozicí zkamenělin trilobitů, světnicí našich prababiček a expozicí o lidové architektuře v povodí Berounky. ►
mapa
     
     
Skryje, vesnická památková zóna   Skryje, vesnická památková zóna 

Soubor roubených chalup. ►
mapa
     
     
 Skryje, hřbitov   Skryje, hřbitov

Na hřbitově se nachází hrob Václava Matouška - Fialového poustevníka, známého z díla Oty Pavla, a hrob spisovatele Miroslava Ivanova. 0,5 km ze Skryj. ►
mapa
     
     
Skryje, Přírodní rezervace Jezírko   Skryje, Přírodní rezervace Jezírka

"Skryjská jezírka" - romantická skalní průrva s malým vodopádem a jezírkem na Zbirožském potoce. Jeden z nejoblíbenějších výletních cílů Křivoklátska. 
mapa 
     
     
Hrad Týřov   Týřov, hrad

Trosky středověkého hradu ze 13. století v Národní přírodní rezervaci Týřov. Vyhlídka do údolí řeky Berounky. Trosky jsou volně přístupné. ►
mapa
     
     
Týřovické skály   Týřovice, filmová louka

Louka pod Týřovickými skalami, místo natáčení filmů Tristan a Isolda a Naprosto osvětleno s Elijahem Woodem. ►
mapa
     
     
Kouřimecká rybárna   Branov, Kouřimecká rybárna

Roubená usedlost, kulturní památka. Na Kouřimecké rybárně žil na sklonku svého života spisovatel Ota Pavel. Před rybárnou mohutný památný dub. Na rybárně se natáčely filmové adaptace povídek Oty Pavla. ►
mapa
     
     
Čertova skála od Kouřimecké rybárny   Hracholusky, Čertova skála

Mohutná skalní stěna na levém břehu řeky Berounky. Podle pověsti odtud čert lámal kameny na stavbu mostu přes Berounku. Posledními zbytky mostu jsou podle pověsti dva obří kameny v řece pod skálou. Skála je přírodní rezervací. 
mapa 
     
     
Hostinec U Rozvědčíka   Nezabudice, hostinec U Rozvědčíka

Proslulý výletní hostinec, známý z tvorby Oty Pavla. Hostinec se nachází při ústí Skřivaňského (Tyterského) potoka, kde Ota Pavel chytil svého prvního pstruha. ►
mapa
     
     
Pamětní síň Oty Pavla v Branově - Luhu   Branov, Pamětní síň Oty Pavla

Expozice o životě a díle spisovatele Oty Pavla se nachází v domku převozníka Karla Proška, jedné z ústředních postav Pavlových povídek. U domku přívoz (doprava pramicí přes řeku Berounku). ►
mapa
     
     
Nezabudický mlýn   Nezabudice, Nezabudický mlýn

Starobylý mlýn známý z povídek Oty Pavla. U Nezabudického mlýna chytil Ota Pavel své zlaté úhoře. ►
mapa
     
     
Přírodní rezervace Nezabudické skály   Nezabudice, Nezabudické skály

Vyhlídka do údolí řeky Berounky, na kraj Oty Pavla kolem Branova a Nezabudic. 
mapa 
     
     
Informační panel NS U Eremita   Branov, U Eremita

Přírodní rezervace (suťový les s porosty tisů). Rezervací vede naučná stezka zaměřená na dřeviny CHKO Křivoklátsko a geologii rezervace. ►
mapa
     
     
 NS "Školní" Křivoklátsko   Křivoklát, Školní naučná stezka Křivoklát

Naučná stezka (1 km, pro pěší, začátek u ZŠ Křivoklát) věnovaná přírodě CHKO Křivoklátsko (fauna, flóra, geologie, poznávání stop a stromů atd.). ►
mapa
     
     
Hrad Křivoklát   Křivoklát, hrad

Jeden z nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, skvost gotické architektury s 900 letou historií, místo natáčení řady filmů, hlavně pohádek. K vyhlídkám na hrad vedou čtyři vycházkové okruhy. ►
mapa
     
     
Pomník K. E. z Fürstenberka na dětské NS Paraplíčko   Křivoklát, pomník Karla Egona II. Fürstenberka z roku 1860

Čtrnáct metrů vysoký novogotický pomník s bustou knížete od sochaře Emauela Maxe. Od pomníku nejkrásnější vyhlídka na hrad Křivoklát. ►
mapa
     
     
Křivoklát, kostel sv. Petra   Křivoklát, kostel sv. Petra

Novogotická stavba z konce 19. století od významného českého architekta Josefa Mockera, stavitele pražské svatovítské katedrály. ►
mapa
     
     
Hrob E. Kratochvíla na křivoklátském hřbitově   Křivoklát, hřbitov

Na hřbitově hrob rodičů spisovatele Antonína Trýba, sestry spisovatele Svatopluka Čecha Marie, bratra historika Augusta Sedláčka Rudolfa a dalších, především regionálních osobností. 
mapa 
     
     
Berounka z vyhlídky Paraplíčko   Křivoklát, vyhlídka Paraplíčko

Vyhlídka ze skály nad soutokem řeky Berounky a Rakovnického potoka do údolí řeky Berounky a na obec Roztoky. ►
mapa
     
     
Gloriet na NS Brdatka s vyhlídkou na řeku Berounku   Křivoklát, Naučná stezka Brdatka

Naučná stezka (3 km, pro pěší, začátek u parkoviště nad hradem v Křivoklátě) Přírodní rezervací Brdatka (fauna, flóra, geologie) s výhledy do údolí řeky Berounky. Na trase NS vyhlídkový Gloriet. 
mapa 
     
     
Kaplička sv. Eustacha při silnici z Křivoklátu do Lán  

Křivoklát, kaplička sv. Eustacha

Barokní kaplička z konce 17. století, věnovaná křivoklátským lovčím Raymanem. Poutní místo křivoklátských myslivců. ►mapa

     
     
Hamousův statek ve Zbečně   Zbečno, Hamousův statek

Roubená usedlost s nejstaršími částmi z 16. století, vzácná památka lidové architektury. Statek je přístupný. V sezoně o víkendech ukázky zadělávání a pečení domácího chleba. 
mapa
     
     
Zbečno, přehrada Klíčava   Zbečno, přehrada Klíčava

Přehrada z 50. let 20. století se 175 m širokou a 50 m vysokou hrází a s rozlohou přes 70 hektarů. Přístupná je pouze koruna hráze, jinak se přehrada nachází v uzavřené Lánské oboře. ►
mapa