Obsah

Stránka

 • 1

Školství


Svazková škola Bez hranic

V roce 2014 na území správního obvodu ORP Rakovník zahájila svou činnost třetí svazková škola v České republice s názvem Základní škola a Mateřská škola Bez hranic. Byla zřízena na území 4 obcí – Řevničov, Mšec, Tuřany a Srbeč, přičemž obec Tuřany nepatří do správního obvodu ORP Rakovník. To dokazuje, že meziobecní spolupráce nemusí být limitovaná hranicemi jednotlivých ORP.

škola a Mateřská škola Bez hranic byla zřízena Dobrovolným svazkem obcí Bez hranic, který vznikl 17. 10. 2013. Svazek má právní formu zájmového sdružení právnických osob a svazků obcí vedeného Krajským úřadem Středočeského kraje. Svazková škola zahájila svou činnost 1. 1. 2014. Jedná se o třetí založenou svazkovou školu v České republice. Do činnosti se zapojily ZŠ Řevničov, MŠ Řevničov, ZŠ Mšec, MŠ Mšec, ZŠ Tuřany, MŠ Tuřany, MŠ Srbeč. Všechny tyto školy jsou zřizované obcemi.

Prvotní impulz k založení svazkové školy vzešel od Mšecké základní školy. Hlavním cílem bylo zefektivnit školství v daném regionu, a to jak z hlediska finančních úspor, tak z hlediska vzdělávání žáků. Finanční úspory jsou především v oblasti účetních služby, počítačových sítí, mezd vedoucí jídelny, školení BOZP atd., kdy se náklady rozdělí mezi všechny přidružené školy. Dále se změnila organizační struktura školy – bývalé ředitelky se stali vedoucí odloučených pracovišť, ředitelka je pro celou svazkovou školu jedna, byli zřízeny funkce zástupkyně předškolního vzdělávání a zástupkyně prvního a druhého stupně.

V současné době je projekt ve fázi mapování práce jednotlivých pracovišť, mapování kvality výuky, školních vzdělávacích programů, hledání co jaké pracoviště dobře umí.

Do budoucna by svazková škola chtěla zřídit školní klub, který by obsáhl kroužky a další mimoškolní aktivity a přípravnou třídu, která by usnadnila lepší zařazení do škol pro předškoláky. 

Svazková škola má mnoho výhod. Mezi ty nejzásadnější patří:

 • Zvýšení kvality vzdělávání
 • Snížení provozních nákladů
 • Flexibilnější reagování na demografické výkyvy
 • Odpadnutí administrativních záležitostí ředitelkám
 • Konec soupeření mezi školami
 • Vyburcování škol k větší aktivitě
 • Lepší stavění pracovních úvazků pedagogů
 • V době letních prázdnin je zajištěn chod mateřské školy
 • Svazková škola může být cestou, jak zabránit rušení škol v malých obcích.

Při zakládání svazkové školy se samozřejmě mohou objevit i určité překážky a komplikace. Svazková škola Bez hranic se potýkala se složitostí procesu transformace škol, k níž je potřeba vysokého nasazení a správné koordinace. Je potřeba vytvořit velké množství smluv, novou zřizovací listinu, atd. První grant se svazkové škole Bez hranic nevydařil, avšak poté, co ministerstvo vytvořilo grant speciální pro účely vytvoření svazkové školy, se jí podařilo na grant dosáhnout.

Mgr. Šárka Vondrová – ředitelka svazkové školy

Autor článku: Bc. Patricie Kovářová – pracovnice pro analýzu a strategii

 


26. 8. 2014 Zobrazit méně

Stránka

 • 1