Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

Nad nádrží

Lokalita se nachází v blízkosti vodní nádrže u obce Hořovičky a jde o strmou stráň se svažitostí až 15% s terasami, exponovaná na západ. Jsou zde hygrofilní až mezofilní trávníky. Polopřirozená bylino-travinná lada se střídají s hustými skupinami stromů a keřů. Jde o přírodně a krajinářsky cennou enklávu rostlinných a živočišných druhů, které byly vytlačeny z okolní intenzivně využívané krajiny. V jižní části remízu je v důsledku jihozápadní expozice vyšší zastoupení teplomilných druhů. Rostlinstvo: řepík lékařský, jestřábník trsnatý, vítod obecný, hlaváček letní, kozinec sladkolistý, rožec obecný, kostřava červená, zemědým lékařský, třezalka tečkovaná, lnice obecná, kamejka rolní, rozrazil rezekvítek, česnáček lékařský, válečka prápořitá, konopice polní, chrastavec rolní, knotovka bílá, divizna malokvětá, bradáček vejčitý, kociánek dvoudomý, smělek štíhlý, len luční jetel alpinský.

GPS: 50° 9′ 39.66″N  13° 32′ 35.34″E

zobrazit v mapě

Kategorie

přírodní zajímavosti

Adresa


Hořovičky