Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

Z hradu Krakovce do Milíčova
za náhrobními kameny urozených pánů

 

Typ: pěší, cyklistická, okružní, délka: cca 7 km,
náročnost: malá, výchozí místo: hrad Krakovec ►mapa

Pro Jaroslava Vrchlického byl hrad Krakovec místem jeho prvních veršů. „Jak světa on, on světa zapomenul,“ napsal o troskách hradu, které navštívil v létě 1873. Kromě básně Na Krakovci se Vrchický rozepsal o Krakovci i ve svém jediném románu Loutky, kde vzpomínky na Krakovec mísí se zážitky z výletu k pustému zámku Quiglier, který poznal v Itálii v roce 1875.
 
Hrad Krakovec postavil v první polovině 80. let 14. století Jíra z Roztok, oblíbenec Václava IV., purkrabí hradu Křivoklát a vedoucí dvorské stavební huti. Na skále nad soutokem dvou potoků vybudoval honosné sídlo, které navzdory tehdejším zvyklostem při stavbě hradů málo dbalo na obranu a svou architekturu podřídilo hlavně komfortu svých obyvatel. Krakovec tak symbolicky uzavřel éru nedobytných hradů a načal epochu pohodlných zámků, dalo by se říci, že je posledním hradem a prvním zámkem v Čechách.
 
Nejznámější epizodou z historie hradu je pobyt mistra Jana Husa, který v roce 1414 trávil na Krakovci poslední měsíce před cestou do Kostnice, tady napsal i svou závěť.
 
Kromě Jaroslava Vrchlického patří k nejslavnějším návštěvníkům Krakovce básník Karel Hynek Mácha nebo prezident T. G. Masaryk, který na Krakovec zavítal nedlouho před svou smrtí při jedné ze svých posledních vyjížděk z Lán.
 
Krakovec se proslavil i ve filmu – v polovině 70. letech se tu natáčela hudební komedie Ať žijí duchové! a pohádka Princ a Večernice. V prvním filmu „hrál“ Krakovec roli hradu Brtníku, kde straší duch rytíře Brtníka a jeho dcery Leontýnky, ve druhém se Krakovec proměnil v ponuré doupě vládce všeho nečasu – čaroděje Mrakomora. Dodnes tu ukazují místo na zdi, kam v závěrečném souboji princ Velen Mrakomora připíchl a stejně jako hrdinové komedie Ať žijí duchové! můžete sestoupit po schodech k temným sklepením, odkud podle pověsti vede tajná úniková chodba z hradu.
 
Naprostým unikátem je dřevěný přístupový most k hradu, zhotovený v letech 2000 až 2005 tradiční rukodělnou tesařskou technologií podle pozdně gotických vzorů. Most z dubového a akátového dřeva drží pohromadě jen dřevěné kolíky, klíny a hmoždíky a podle svých tvůrců se jedná zřejmě o největší objekt svého druhu, realizovaný v Evropě za posledních dvacet až třicet let.
 
Kromě hradu s unikátním mostem najdete v Krakovci i sochu Svobody ►mapa – ženy s pochodní v jedné a zpřetrhanými pouty v druhé ruce. Stojí vedle hasičské zbrojnice jako součást pomníku padlých. Během druhé světové války měla být socha na příkaz okupantů zničena, podařilo se ji však ukrýt a po válce byla s velkou slávou vrácena zpět na své místo.
 
Výlet na Krakovec si můžete zpříjemnit o nenáročnou vycházku romantickým údolím Krakoveckého potoka k soutoku s říčkou Javornicí u Machova mlýna a do vesnice Milíčov s kostelem svatého Petra v okovech a náhrobními deskami urozeného ►mapa pána Hendrycha Jakuba Týřovského z Enzidle (+1618) a  vladyky Jana Staršího Chlumčanského z Přestavlk (+1590), zazděnými v ohradní zdi kostela.


POPIS TRASY

Cesta z hradu Krakovce údolím Krakoveckého potoka k soutoku s říčkou Javornicí a odtud do Milíčova vede po červeně značené turistické trase. V Milíčově vás značka dovede až ke kostelu. Z Milíčova zpět na Krakovec vede cesta přes vesnici Šípy a řídit se můžete podle značení cyklistické trasy 0043. Pro vaši orientaci - u kostela se obraťte zpět do vsi a po silnici jděte do Šípů. Cca 100 m za prvními domy v Šípech přijdete na velké rozcestí ve tvaru obráceného Y. Rovně vede silnice dál do vsi, vy odbočte doprava, tato cesta vás dovede až do Krakovce.


STRÁNKY HRADU KRAKOVCE

www.hrad-krakovec.cz


Text a foto: Roman Hartl (hartl@rakovnicko.info)

Krakovec od východu
Hrad Krakovec
od východu.


Most na Krakovec
Gotický most ke hradu.


Schody do sklepení

Schody do sklepení.


Socha Svobody.

Socha Svobody
u hasičské zbrojnice
v Krakovci.


Údolí Krakoveckého potoka.

Údolí Krakoveckého
potoka u soutoku
s říčkou Javornicí.


Kostel v Milíčově.

Kostel v Milíčově.


Náhrobní deska v Milíčově.

Náhrobní deska
Hendrycha Jakuba
Týřovského v Milíčově.